Наукові видання КЗ "ЗОІППО" ЗОР

Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Рік заснування:

2011

Засновники:

Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради.

Робочі мови:

українська, російська, англійська.

Галузь науки:

Педагогічні науки.

Тематика:

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 - теорія та методика навчання
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти
13.00.05 - соціальна педагогіка
13.00.06 - теорія та методика управління освітою
13.00.07 - теорія та методика виховання
13.00.08 - дошкільна педагогіка
13.00.09 - теорія навчання
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті
19.00.01 - загальна психологія, історія психології
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
09.00.13 - філософія та історія релігії, філософська антропологія, філософія культури

Голова колегії, головний редактор:

Гура Тетяна Євгеніївна, д.психол.н., професор;

Заступник головного редактора, відповідальний за випуск:

Лісіцин Віталій Вікторович, к.філос.н., доцент,

Члени редакційної колегії:

Гура Олександр Іванович, д.пед.н., професор,
Мурзалінова Алма Жакимівна, д.пед.н., професор,
Подмазін Сергій Іванович, д.філос.н., доцент,
Варецька Олена Володимирівна, д.пед.н., професор,
Берегова Ольга.Андріївна., к.філолог.н., доцент.

Вимоги до оформлення наукових тез
Приклади оформлення використаних джерел
Автоматичне оформлення джерел за вимогами ВАК

Контактна інформація: zoippo.zp.ua@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А
тел. (0612) 236-02-52

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua


Педагогічні науки та освіта:збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Рік заснування: 2007
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14046-3017 ПР від 08.05.2008 р.
ISBN 978-617-7353-72-IX
Періодичність видання: 2 рази на рік
Засновник: Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Робочі мови: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Галузь науки: педагогічні науки
Категорія читачів: науковці, педагоги, аспіранти, магістранти, викладачі закладів освіти всіх типів
Редакційна колегія:
Гура Тетяна Євгеніївна (гол.ред.), д.психол.н., професор;
Чернікова Людмила Антонівна (заст.гол.ред.) к.пед.н., доцент, Заслужений працівник освіти України
Гревцева Євгенія Олександрівна (заст.гол.ред.), к.держ.упр., доцент;
Гура Олександр Іванович, д.пед.н., професор;
Мурзалінова Алма Жакимівна, д.пед.н., професор;
Подмазін Сергій Іванович, д.філос.н., доцент;
Варецька Олена Володимирівна, д.пед.н., доцент

Немає коментарів:

Дописати коментар

                                       Шановні освітян! 10-11 листопада  2021 р. на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної пе...